ถ้าลองติดป้ายว่า “ว่าง” แบบแท๊กซี่แล้วยังไม่มีแฟนซักที
งั้นลองติดป้ายว่า “ฟรี” แบบรถเมล์ดูจะดีไหม