แม้ต้นงิ้วนั้นมันจะมีหนาม
แต่ถ้าดอกมันสวยงาม กรูก็จะปีน