ตอนมา”จีบ”..
ทำเป็น “ดูแล” เพื่อให้ตู “ตายใจ”
ทำเป็น “จริงใจ” เพื่อให้ตู “หลง”
ทำเป็น “เสมอต้นเสมอปลาย” เพื่อให้ตู “มั่นคง
…ทำเป็น “พูดตรงๆ” เพื่อให้ตู “มั่นใจ”

ตอนเบื่อหรือมีคนอื่น..
ทำตัว “เววว” เพื่อให้ตู “คิดมาก”
ทำตัว “กาก” เพื่อให้ตู “ทนไม่ไหว”
ทำตัว “มีปัญหา” เพื่อให้ตู “เสียใจ”
ทำตัว “มากไป” เพื่อให้ตู “หมดความอดทน”