ตั้งใจจะลืมมาเป็นปี
.แต่มาเจอกันแค่ไม่กี่”วินาที”
ต้องกลับไปเริ่ม”ลืม” ใหม่