ถ้าอยาก “ให้เขาดูแล” แสดงว่า เหงา
แต่ถ้าอยาก “ดูแลเขา” แสดงว่า รัก..