Category: กลอนอกหัก

วันนี้เมื่อเขากลับมา เธอก็ตัดใจลาจากฉัน

วันนี้เมื่อเขากลับมา
เธอก็ตัดใจลาจากฉัน
ง่ายเหลือดีเหมือนไม่มีความผูกพัน
แล้วแผลในใจฉัน…ใครกันจะลบเลือน


พรุ่งนี้ยังมีแสงตะวัน

พ รุ่ ง นี้ ยั ง มี แ ส ง ต ะ วัน
ฉันบอกตัวเองอย่างนั้น ในวันที่ความฝันอ่อนล้า
ถึงแม้กลางคืนจะยาวนานให้ข้ามผ่านรอยน้ำ ต า
แต่ฉันก็รู้ว่า แสงสีทองของตะวันจ้า จะทอประกาย
– – – – – – – –
ฉั น จึ ง อ ย า ก บ อ ก เ ธ อ เห มื อน กั น
ว่าสิ่งที่เกิดกับเธอนั้น ฉันเห็นมันและเข้าใจในความหมาย
เมื่อโลกไม่อาจหยุดนิ่ง ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนไป
มันเป็นธรรมดาเชื่อไหม เธอกับเขา ฉันหรือใคร ไม่ต่างกัน
– – – – – – – –
ป ล่ อ ย มั น น ะ ใ ห้ มั น ผ่ า น ไ ป
วันนี้ร้องไห้ได้ อีกไม่นานหัวใจจะกลับมายิ้มได้ดังฝัน
คิดเสียว่าเราโชคดี ที่ได้เรียนรู้และเข้าใจมัน
ประสบการณ์ของเธอนั้น อยากบอกว่า ..
ต ร ง กั น .. แ ต่ ต่ าง ใ จ


อยากย้อนเวลา

อยากย้อนเวลา
แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเวลาแบบไหน
เวลาที่เธอไม่มีใคร
หรือเวลาที่หัวใจไม่มีเธอ


เก็บคำว่ารอไปเหอะ

เก็บคำว่ารอไปเหอะ
ไม่อยากให้สมองเปื้อนเปรอะเหลวไหล
ขนาดแผ่นดินเดียวกันทุกวันยังนอกใจ
ถ้าข้ามน้ำ ข้ามทะเลไปคงสะกดไม่ได้ว่า..
……..อะไรคือ “รอ”……


แต่เธอรู้จักคำนี้ไหม…ตายทั้งเป็น

ถ้อยคำ-สายตา
เพียงเท่านี้เธอก็ฆ่าฉันได้
ถูก-ที่ยังหลงเหลือลมหายใจ
แต่เธอรู้จักคำนี้ไหม…ตายทั้งเป็น


ใครสักคนที่ผ่านเข้ามา

ดีใจที่ได้รู้จัก
แต่อย่าให้บอกว่ารักเลยได้ไหม
ยังอยากให้เวลากับหัวใจ
เพราะเธออาจไม่ใช่
เป็นเพียงใครสักคน…ที่ผ่านเข้ามา


เก็บความทรงจำนี้ไว้

เก็บความทรงจำนี้ไว้
เก็บไว้ในใจที่อ่อนหวาน
เก็บไว้..เก็บไว้นานเท่านาน
เก็บไว้ตลอดกาล..ตลอดไป


Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป