ข้อความโดนๆ

รวมข้อความโดนๆ สำหรับส่งให้แก่กัน โดยส่งผ่านเว็บนี้ ฟรี

คนรวย…คือคนที่มีเงิน?

คนรวย…คือคนที่มีเงิน
สามารถเลี้ยงดูตนเอง และพ่อแม่
ให้อยู่สบายได้
ไม่ใช่…คนที่เอาเงินพ่อแม่
ที่หาอย่างลำบากมาใช้
แล้วบอกว่า….ตัวเองรวย