ระยะความโสด อยู่ที่โหมดของหน้าตา ลบด้วย…

ระยะความโสด 
อยู่ที่โหมดของหน้าตา 
ลบด้วยสมบัติและที่นา 
หารด้วยอัตราความไวไฟ
Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป