ความรู้สึก..เริ่มจางไป ความห่วงใย..เริ่มเหินห่าง

ความรู้สึก..เริ่มจางไป
ความห่วงใย..เริ่มเหินห่าง
ความคิดถึง..เริ่มเจือจาง
เหมือนความฝัน..เริ่มละลาย
ความเข้าใจ..เริ่มเปลี่ยนไป
ความอ่อนไหว..เริ่มเลือนหาย
ความจริงใจ..เริ่มกลับกลาย
เหมือนความรัก..เริ่มดับลง

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป