ขอโทษนะ.. ที่ฉันทำได้เพียงแค่นี้
ปฏิเสธความรู้สึกดี-ดี ที่เธอนั้นมีให้แก่กัน
ขอโทษนะ..ที่ไม่อาจรับความรู้สึกนั้น
เพราะว่าในใจทุก-ทุกวัน เขาก็ยังผูกพันอยู่ในใจ
คงให้ได้แค่ความเป็นเพื่อน
อยากให้เธอลืมเลือนฉันดีกว่า
ไม่อยากให้ใครต้องมาเสียน้ำตา
กับคนบ้า-บ้า ที่ลืมอดีตไม่ได้เสียที