ชาย ได้ ชาย คือยอด ชาย
แต่ถ้า ชาย ได้ ตุ๊ด คือยอดมนุษย์ ULTRAMAN