หน้าตาคล้ายคน … รถยนต์ไม่มีขับ …
โทรศัพท์กล้องเสีย … ข้อดีไม่มีเมีย …
……ข้อเสียไม่มีตังค์……