เอะอะก็ตัดให้เป็ดกิน..
บอกจริงๆ เป็ดทั้งฝูงก้อกินของตูไม่หมดหรอก