Tag Archives: กลอนอกหักซึ้งๆ

คุณค่าของความรัก

เมื่อมีรัก รู้ว่ารัก นั้นมีค่า
เมื่อสิ้นรัก รู้ว่ารักนั้นยิ่งใหญ่
เมื่อรักเธอ รู้ว่าเธอ อยู่ที่ใจ
เมื่อจากไกล รู้ว่าใจ อยู่ที่เธอ


ขอบคุณกาลเวลาและขอบคุณหัวใจที่ฉันได้รักเธอ

ขอบคุณกาลเวลา
ที่นำพาเธอมาพบฉัน
ขอบคุณคืนและวัน
ที่ทำให้เรามีฝันอันยาวไกล
แม้จะเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งเล็ก ๆ
แต่ก็ยินดีที่ได้เก็บมันไว้
เวลาช่วงสั้น ๆ แต่เปี่ยมไปด้วยความฝันมากมาย
และขอบคุณหัวใจที่ฉันได้รักเธอ


ถึงเวลาแล้วคนดีให้เข้มแข็งกับสิ่งใหม่ที่ต้องเผชิญ

ถึงเวลาแล้วคนดี
ที่ต่างคนต่างมีทางต้องไกล
อย่าเสียดายเวลารักษาจิตใจ
ให้เข้มแข็งกับสิ่งใหม่ที่ต้องเผชิญ


ขอบคุณสำหรับ ความอาทรห่วงใย ขอบคุณจากหัวใจ จากใจจริง

อยากบอกว่า “ขอบคุณ”
สำหรับความอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้
ขอบคุณสำหรับ..ความอาทรห่วงใย
ขอบคุณจากหัวใจ..จากใจจริง


จะกอดเก็บความทรงจำ ณ เวลานี้ ทุกเสี้ยวนาที ที่มีเธอร่วมทางฝัน

จะกอดเก็บความทรงจำ ณ เวลานี้
ทุกเสี้ยวนาที ที่มีเธอร่วมทางฝัน
ใส่ในตะกร้าที่สานขึ้นมาจากความผูกพัน
เพื่อเตือนแต่ละวานวันที่ผ่านเลยมา
ความทรงจำนี้เองที่เก็บไว้
จะคอยเป็นกำลังใจในวันที่อ่อนล้า
เมื่อวันหนึ่งสิ่งร้าย ๆ ผ่านเข้ามา
อย่างน้อยก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่หลับตาจะอุ่นใจ


วันนี้เมื่อเขากลับมา เธอก็ตัดใจลาจากฉัน

วันนี้เมื่อเขากลับมา
เธอก็ตัดใจลาจากฉัน
ง่ายเหลือดีเหมือนไม่มีความผูกพัน
แล้วแผลในใจฉัน…ใครกันจะลบเลือน


พรุ่งนี้ยังมีแสงตะวัน

พ รุ่ ง นี้ ยั ง มี แ ส ง ต ะ วัน
ฉันบอกตัวเองอย่างนั้น ในวันที่ความฝันอ่อนล้า
ถึงแม้กลางคืนจะยาวนานให้ข้ามผ่านรอยน้ำ ต า
แต่ฉันก็รู้ว่า แสงสีทองของตะวันจ้า จะทอประกาย
– – – – – – – –
ฉั น จึ ง อ ย า ก บ อ ก เ ธ อ เห มื อน กั น
ว่าสิ่งที่เกิดกับเธอนั้น ฉันเห็นมันและเข้าใจในความหมาย
เมื่อโลกไม่อาจหยุดนิ่ง ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนไป
มันเป็นธรรมดาเชื่อไหม เธอกับเขา ฉันหรือใคร ไม่ต่างกัน
– – – – – – – –
ป ล่ อ ย มั น น ะ ใ ห้ มั น ผ่ า น ไ ป
วันนี้ร้องไห้ได้ อีกไม่นานหัวใจจะกลับมายิ้มได้ดังฝัน
คิดเสียว่าเราโชคดี ที่ได้เรียนรู้และเข้าใจมัน
ประสบการณ์ของเธอนั้น อยากบอกว่า ..
ต ร ง กั น .. แ ต่ ต่ าง ใ จ


Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป